Chat with us, powered by LiveChat
Loading...
menu
 • Start
 • Ekogroszek Workowany
 • Węgiel Workowany
 • Poradnik
 • Kontakt
 • Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie naszymi produktami oraz możliwościami transportowymi przewoźnika realizacja dostaw może się opóźnić

  Polityka prywatności

  Administrator Danych Osobowych przedstawia Politykę prywatności, która zgodna jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

  Administrator Danych Osobowych ma nadzieję, że Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwo mu przekazujecie.

   

    Definicje

  1. Administrator Danych Osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

  2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

  4. Użytkownik, Klient – osoba fizyczna, która w sposób dobrowolny podaje dane osobowe Administratorowi, odwiedza stronę www Administratora.

   

  Administrator

  Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.taniopal24.pl (dalej "Sklep internetowy"), jest prowadzony przez Tani Opał Sp. z o.o. z siedzibą w  Zduńskiej Woli przy ul. Murarskiej 10,  KRS, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000388975, NIP: 615-203-56-22, REGON: 021545335 (dalej "Tani Opał").

  Kategorie danych osobowych

  W zależności z jakiej funkcji na naszej stronie internetowej skorzystasz, Tani Opał gromadzi zwykłe dane osobowe Klientów. Za pośrednictwem witryny :

  1.      w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie internetowym:

  a.  imię i nazwisko nabywcy

  b. adres zamieszkania nabywcy

  c. nr dowodu osobistego, nr PESEL – w przypadku gdy nabywca korzysta ze zwolnienia z akcyzy

  d. adres a-mail, numer telefonu

  e. imię, nazwisko odbiorcy

  f. adres dostawy

  2.      w przypadku zamówienia newsletter:

  a adres e-mail

  3.      w przypadku zostawienia wiadomości:

  b imię, e-mail, numer telefonu

   

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji lub zakupu, w naszym sklepie bądź komunikacji  z nami.

   

  Zasady przetwarzania dane osobowych

  1.      Przetwarzamy Państwa dane osobowe ściśle według zasad określonych przez prawo tj Rozporządzenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  2.      Dbamy o to, by przetwarzanie danych osobowych odbywało z się poszanowaniem zasad przetwarzania danych osobowych o których mowa w art. 5 rozporządzenia RODO.

  3.      Pobieramy od Państwa tylko dane osobowe, które są niezbędne do zamówienia, zakupienia towaru, realizacji zamówienia, komunikacji, rozpatrzenia reklamacji.

  4.      Nie gromadzimy danych osobowych nadmiarowych tj takich które są zbędne.

  5.      Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane tylko w celach wskazanych w Polityce prywatności i klauzuli informacyjnej (link do klauzuli informacyjnej)

  6.      Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez niezbędny czas.

  7.      Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, nasi zaufani kontrahenci, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych.

  8.      Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty tylko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  9.      Tani Opał Sp. z o.o. współpracuje z inspektorem ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować drogą elektroniczną: [email protected]

  10.   Tani Opał może wykorzystywać podane powyżej informacje w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera, w  celu komunikacji. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną lub telefoniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

  11.   Przysługują  Państwu prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

  Możecie Państwo kontaktować z nami listownie, telefonicznie  (nr telefonu do Spółki +48 222 923 222 ) pocztą elektroniczną na adres [email protected]

  12.   Witryna sklepu internetowego Tani Opał korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
        Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
        Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

  1. Witryna sklepu internetowego Tani Opał nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez Tani Opał mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

  2. Nie będziecie Państwo podlegali decyzjom podejmowanym w oparciu
   o zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych.

  3. Przysługują Państwu  prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

  4. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

   

   

  Zapisz się do newslettera
  Jako pierwszy otrzymasz informacje o promocjach.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych tj adres e-mail w celu wysyłania newslettera z ofertami handlowymi od Tani Opał Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail

  Więcej

  Chcę otrzymywać newsletter zawierający oferty handlowe od Tani Opał Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży opału za pośrednictwem e-mail

  Zgoda może być w każdym czasie wycofana np. tutaj, czego skutkiem jest zaprzestanie przesyłania newslettera i usunięcie zebranych danych.