Chat with us, powered by LiveChat
Loading...
menu
 • Start
 • Ekogroszek Workowany
 • Węgiel Workowany
 • Poradnik
 • Kontakt
 • Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie naszymi produktami oraz możliwościami transportowymi przewoźnika realizacja dostaw może się opóźnić

  Klauzula informacyjna

   1. 

  Tani Opał Sp. z o.o. , ul. Murarska 10, 98-220 Zduńska Wola.  Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Wrocławia-Fabrycznej  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388975.

  Adres e-mail; [email protected]

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości i załącznikach do niej jest poufna oraz objęta tajemnicą korespondencji - została przeznaczona wyłącznie dla wyżej wskazanego odbiorcy(ów). Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, zawiadom nadawcę i niezwłocznie usuń wiadomość z systemu - nie jesteś uprawniony do jej wykorzystywania, kopiowania ani ujawniania jakiejkolwiek innej osobie. Dziękujemy.

    

  2.

  INFORMACJA  O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy:

   

  1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tani Opał Sp. z o.o. , ul. Murarska 10, 98-220 Zduńska Wola. Administrator wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Wrocławia-Fabrycznej  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388975.

  2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : [email protected] lub listownie, na adres siedziby administratora także na adres [email protected]

  3.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

   

  a.      art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj  korespondencji w celu wykonania umowy – dotyczy osób które zamówiły opał, dla kontrahentów Spółki,

  b.      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj  korespondencji,  odpowiedzi na pytania, przyjmowania pism, zgłoszeń, wniosków , a także dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.

  c.      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie zgody, w celu przesyłania newslettera, w celu komunikacji - dotyczy osób które udzieliły zgodę.

   

  4.      Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

  a)      w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy,

  b)     w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tego interesu, tj przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wynikającego z korespondencji, przez okres przedawnienia dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  c)      w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem,

  5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty wskazane
  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy administratora bądź podmioty z nim współpracujące w wykonaniu jego obowiązków.

  6.      Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

  7.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opierać się będzie na Pani/Pana zgodzie, udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do przesyłania newslettera bądź komunikacji. W celu złożenia, realizacji zamówienia,  korespondencji,  odpowiedzi na pytania, przyjmowania pism, zgłoszeń, wniosków, współpracy, podanie danych osobowych jest niezbędne a nie podanie danych osobowych uniemożliwia zamówienie, współprace, korespondencje.

  8.      Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu
  o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

  9.      Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

  10.   Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

   

  Zapisz się do newslettera
  Jako pierwszy otrzymasz informacje o promocjach.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych tj adres e-mail w celu wysyłania newslettera z ofertami handlowymi od Tani Opał Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail

  Więcej

  Chcę otrzymywać newsletter zawierający oferty handlowe od Tani Opał Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży opału za pośrednictwem e-mail

  Zgoda może być w każdym czasie wycofana np. tutaj, czego skutkiem jest zaprzestanie przesyłania newslettera i usunięcie zebranych danych.